Dos nous volums de la col.lecció "Teología y ciencias"

  • Edita

Acaba de sortir el 9è volum de la nostra col.lecció "Teología y Ciencias" de l'Editorial Verbo Divino, Trinidad, universo, persona: Teología en cosmovisión evolutiva.

Aquest llibre fou redactat pel seminari "Seminari Theosciencies" de la facultat de Teologia de Catalunya i editat prèviament en català per EMILI MARLÉS (Col.lectània Sant Pacià, 103). Però d'entre els autors, quatre són membres de STICB. En aquesta edició castellana s'ha modificat algun capítol, en col.laboració amb el seu autor, i s'han afegit idees inspirades per Dennis Edwards en la seva conferència (Barcelona 27.2.2013, veure més avall).

En què consisteix el concepte teològic de "creació evolutiva" i com s'ha anat elaborant?

Com és possible la gràcia i la vida sobrenatural cristiana uns 200.000 anys abans de Crist?

Quins nous tipus de "lleis de la natura" podem entendre per a la "nova creació"?

En l'acció divina sobre les criatures, podem distingir entre funció atractora, pròpia del Logos, i una funció potenciadora pròpia de l'Esperit?

Recensió Vol.9 "Trinidad, universo, persona."

 

  

Prèviament va sortir el 8è volum de la nostra col.lecció "Teología y ciencias", editat en anglès per JOHN POLKINGHORNE, Trinidad y un mundo entrelazado. Relacionalidad en las ciencias físicas y en la teología.

Aquest llibre, elaborat per Polkinghorne amb una dotzena de teòlegs, filòsofs i científics, fa una reflexió sobre la "ontologia relacional". I per a això contraste les modernes tendències teològiques sobre les relacions trinitàries, amb els recents descobriments científics sobre les relacions còsmiques, i en especial sobre "l'entrellaçament quàntic".

Per què ens interessa "l'ontologia relacional" a la nostra "cosmovisió evolutiva"?

Orienta aquest llibre en la selecció dels trets bàsics d'una ontologia relacional prometedora?

Recensió Vol.8 "La Trinidad y un mundo entrelazado"