El diàleg ciència-religió en la cultura actual. Barcelona, del 19-11-06 al 30-11-06.

Ciència i

...