Diàlegs entre ciència i religió, V

  • Edita

DIÀLEGS ENTRE CIÈNCIA I RELIGIÓ

 Dimarts, 27 de setembre

           19:00 -  21:00

 

                              

               (Col.laboració amb l'Associació Astronòmica de Sant Cugat - Valldoreix)

Coordinació: Francesc Xavier de la Trinxeria (vocal AASCV) i Carme Mas - AASCV

 

                                     CINQUENA SESSIÓ

TEMA:

"NEUROFISIOLOGIA I LA RAONABILITAT DE LES TRANSCENDÈNCIES RELIGIOSES"

  - Dimensions de  l'experiència mental humana en relació al cervell.

  - Transcendències ètiques, estètiques, espirituals i religioses.

  - Universalitat i naturalitat evolutiva de les preocupacions espirituals i religioses.

  - Societat, espiritualitats i Religions, avui.

 

                  PONENT

                  Dr.  Ramon Nogués Curulla

           Catedràtic emèrit de Biologia Humana a la UAB

                               Lloc: CENTRE BORJA

                                 Entrada lliure i gratuïta