Charles H. Townes. Premi Nobel de física. Premi Templeton 2005.

  • Editar

Currículum de Charles H. Townes. Premi Templeton 2005.

1964 - Comparteix amb Prokhorov i Basov, de l'Institut Lebedev, el Premi Nobel de Física pel "seu treball fonamental en el camp de l'electrònica quàntica, origen de la construcció d'oscil·ladors i amplificadors basats en el principi del màser-làser".

(...)

2005 - Reb el Premi Templeton per la seva contribució al diàleg entre ciència i religió.