Diàlegs entre ciència i religió, V

DIÀLEGS ENTRE CIÈNCIA I RELIGIÓ

 Dimarts, 27 de setembre

           19:00 -  21:00

 

                              

               (Col.laboració amb l'Associació Astronòmica de Sant Cugat - Valldoreix)

Coordinació: Francesc Xavier de la Trinxeria (vocal AASCV) i Carme Mas - AASCV

 

                                     CINQUENA SESSIÓ

TEMA:

"NEUROFISIOLOGIA I LA RAONABILITAT DE LES TRANSCENDÈNCIES RELIGIOSES"

  - Dimensions de  l'experiència mental humana en relació al cervell.

  - Transcendències ètiques, estètiques, espirituals i religioses.

  - Universalitat i naturalitat evolutiva de les preocupacions espirituals i religioses.

  - Societat, espiritualitats i Religions, avui.

 

                  PONENT

                  Dr.  Ramon Nogués Curulla

           Catedràtic emèrit de Biologia Humana a la UAB

                               Lloc: CENTRE BORJA

                                 Entrada lliure i gratuïta

 

 

 

 

Diàlegs entre ciència i religió, IV

DIÀLEGS ENTRE CIÈNCIA  I  RELIGIÓ

Dimarts 21 juny

  19:00 - 21:00

                      

(Col·laboració amb l’Associació Astronòmica Sant Cugat – Valldoreix)

Coordinació: Francesc Xavier de la Trinxeria (vocal AASCV) i Carme Mas – AASCV

 

QUARTA SESSIÓ

TEMA: “COSMOLOGIA STÀNDAR I LA RAONABILITAT D’UN DÉU DE L’UNIVERS”

– Quines lleis físiques quins «fets» experimentals basen el model del Big Bang?

– Com arriben a formar-se els elements químics propis de la vida?

– És possible explicar científicamente un origen temporal de l’univers?

– Com donar raó de les lleis de la natura i del seu ajustament tan fi?

                                              

                              PONENT

             Dr. Manuel García Doncel

 Catedràtic emèrit de Física Teòrica a la UAB

             

              Lloc: CENTRE BORJA

         Entrada lliure  i gratuïta

 

 

Dos nous volums de la col.lecció "Teología y ciencias"

Acaba de sortir el 9è volum de la nostra col.lecció "Teología y Ciencias" de l'Editorial Verbo Divino, Trinidad, universo, persona: Teología en cosmovisión evolutiva.

Aquest llibre fou redactat pel seminari "Seminari Theosciencies" de la facultat de Teologia de Catalunya i editat prèviament en català per EMILI MARLÉS (Col.lectània Sant Pacià, 103). Però d'entre els autors, quatre són membres de STICB. En aquesta edició castellana s'ha modificat algun capítol, en col.laboració amb el seu autor, i s'han afegit idees inspirades per Dennis Edwards en la seva conferència (Barcelona 27.2.2013, veure més avall).

En què consisteix el concepte teològic de "creació evolutiva" i com s'ha anat elaborant?

Com és possible la gràcia i la vida sobrenatural cristiana uns 200.000 anys abans de Crist?

Quins nous tipus de "lleis de la natura" podem entendre per a la "nova creació"?

En l'acció divina sobre les criatures, podem distingir entre funció atractora, pròpia del Logos, i una funció potenciadora pròpia de l'Esperit?

Recensió Vol.9 "Trinidad, universo, persona."

 

  

Prèviament va sortir el 8è volum de la nostra col.lecció "Teología y ciencias", editat en anglès per JOHN POLKINGHORNE, Trinidad y un mundo entrelazado. Relacionalidad en las ciencias físicas y en la teología.

Aquest llibre, elaborat per Polkinghorne amb una dotzena de teòlegs, filòsofs i científics, fa una reflexió sobre la "ontologia relacional". I per a això contraste les modernes tendències teològiques sobre les relacions trinitàries, amb els recents descobriments científics sobre les relacions còsmiques, i en especial sobre "l'entrellaçament quàntic".

Per què ens interessa "l'ontologia relacional" a la nostra "cosmovisió evolutiva"?

Orienta aquest llibre en la selecció dels trets bàsics d'una ontologia relacional prometedora?

Recensió Vol.8 "La Trinidad y un mundo entrelazado"