Anunci sessió 1ª gener 2020

 

 

 

         Marc Manera                      Miquel Lladó